Aktualności Solaris Galeria Katalog Linki Główna
             Aktualności

Nowe Solarisy dla Olsztyna

Jak informuje MPK Olsztyn:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie zawiadamia, że w ramach prowadzonego postępowania została złożona tylko jedna oferta i wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zakup i dostarczenie 10 szt. miejskich autobusów standardowych, niskopodłogowych wraz z zapewnieniem wyposażenia stanowiska serwisowego oraz przeprowadzeniem szkolenia pracowników obsługi technicznej i kierowców. wybrana została oferta firmy: Solaris Bus & Coach S.A.
Uzasadnienie wyboru: Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymagania stawiane w SIWZ uzyskała 98,5 pkt. wg. określonych w SIWZ kryteriów oceny ofert.
Źródło: www.mpkolsztyn.pl